PROGRAMME

Digital omstilling af den offentlige sektor kræver datadrevet ledelse

Venue:

Sølyst, Den Kongelige Skydebane

Emiliekildevej 2, 2930 Klampenborg

Date:

Feb 1st, 2022 from:

08:00 - 11:00

Michael Ørnø

Direktør at Statens IT

Regeringen, kommunerne og regionerne har sat barren højt og er ved at omstille den offentlige sektor, så den offentlige service fremover bliver meget mere digital.

Målet er et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder.

Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab til at effektivisere og modernisere administrationen, øge produktiviteten og skabe mere sammenhæng i borgernes og virksomhedernes oplevelse af den offentlige service end i dag. Omstillingen til et mere digitalt offentligt Danmark kræver nytænkning og nye ledelsesformer.

Hvordan understøtter man omstillingen bedst muligt?

Hvordan leder man i denne nye digitale verden?

Disse spørgsmål tager vi op når vi samles til dette morgenmøde for IT og Digitale ansvarlige fra regionerne, de største kommuner samt statslige enheder.

 

08.00 – 08.45: Morgenmad og velkomst v. Anders Møller, Project Manager, Nordics hos twoHundred

08.45 – 09.45: Præsentation + Q&A v. Michael Ørnø, Direktør hos Statens IT

Statens It modtager dagligt mange hundrede bestillinger og håndterer et kolossalt antal drifts- og supporthændelser fra sine 35.000 brugere. Det kræver digitale ledelses evner at løse opgaven og mere specifikt evner i datadrevet ledelse. Men hvordan bryder man disse teoretiske discipliner ned til daglig driftsledelse?

Det er umuligt at lede noget man ikke kan se, så Michael Ørnø vil fortælle, hvordan man hos Statens IT i det daglige arbejder med en datadrevet daglig driftsledelse og give ”hands-on” eksempler på visualisering gennem blandt andet dashboards og tavlemøder.

09.45 – 10.45: Gruppediskussion

  1. Hvor langt er din organisation i den digitale omstilling
  2. Hvad er de vigtigste organisatoriske faktorer for succes
  3. Diskuter de største udfordringer for at sikre en hurtig digital omstilling

 

10.45 – 11.00: Opfølgning på gruppediskussion

 

Tak for denne gang! 

Previous forums

Global Transformation and Strategy of Hempel – Organizing Global Finance Business Support Maturing an organization from a CFO perspective Cyber-attack on ISS seen from the IT emergency room Supply Chain disruption & resilience Getting Back in Black – Re-inventing Stena Line’s business post pandemic From Control to Growth – the CFO Driving Top-line Strategy and Revenue Transformation, Innovation and Change Management at Maersk Tankers Prevent tomorrow’s threats in the digital landscape How the digital transformation at Novo Nordisk gives rise to new threats From data to Business Value Innovate to Survive! – Norway Innovate to Survive! – Sweden Innovate to Survive! – Denmark Supplier Collaboration in a decentralised organisation Consumer Experience and Customer Loyalty at Volvo Cars and Nordea ESG as a Business Enabler New Marketing Opportunities Post Covid-19 New Ways of Working post Covid and beyond Procurement excellence & strategy Business as (un)usual in Finance & IT Customer Loyalty at Stark Growth Strategy, M&A, Organizing and Business Culture at Nibe Towards a more sustainable and innovative Procurement Security as a Team Sport – Norway Security as a Team Sport – Sweden Security as a Team Sport – Denmark Boosting threat awareness through global training programs Crisis event management and Business continuity at FLSmidth CIO as proactive business enabler – COOP & Fujitsu Delivering value from insights in the modern marketing mix Digital and organizational transformation of Coop.dk Marketing Will a complex and vulnerable Supply Chain be the end of globalization? Pertinent branding and sustainability at Danfoss Managing Supply Chain risk and disruption Customer Experience Management at LEGO – How to get the most out of digitization without losing touch with the core business Customer Experience in challenging times The transformation of Danske Bank’s Procurement Digital and organizational transformation of Codan Marketing Webinar: Agile Marketing på Telenor From Cost based to Value based Supply Chain in Novo Nordisk – Centralization, Digitalization and Sustainability Digital & Cultural Transformation at Atlas Copco Transform and Modernize Your Business Purpose & Customer Experience Management at Rockwool Digital Transformation within Danfoss Cooling Digital & Cultural Transformation at Grundfos CFO’en som proaktiv Business Enabler Data & Analytics for Marketing in LEGO Global HR Transformation in Leo Pharma Cloud Strategies Digital & Cultural Transformation at Nilfisk Customer Experience across offline and online channels at Saint Gobain Enterprise Performance Management Digital Customer Journey at Grundfos AI – Hands On!