PROGRAMME

CFO’en som proaktiv Business Enabler

Venue:

Sølyst, Den Kongelige Skydebane

Emiliekildevej 2, 2930 Klampenborg

Date:

Nov 20th, 2019 from:

08:00 - 11:00

08:45 - 09:45

CFO'en som proaktiv business enabler

Morten Mosegaard

CFO at Maersk Tankers

CFO’ens rolle ændres til i højere grad at være ansvarlig for kommerciel beslutningstagning. Fremtidens CFO-organisation er gatekeeper for al forretningskritisk information, det øverste økonomiske barometer, datatolk og formidler, og en vigtig vækstfaktor der definerer forretningsværdi.

08:00 – 08:45: I Havestuen. Velkommen, introduktion og morgenmad.
Christian Pedersen, Nordic CFO, SAP

08.45-09.45: I Parkværelset. CFOen som proaktiv business enabler: Morten Mosegaard, CFO, Mærsk Tankers:
I Mærsk Tankers er Morten Mosegaard optaget af arbejdet med forretningsudvikling og værdiskabelse, og bl.a. er interesseret i hvordan man kan udnytte information og data i sin eksisterende forretning til at udvikle nye forretningsmodeller over tid.

De senere år har man udviklet flere løsninger der har vist sig anvendelige i forskellige modeller, men det er ikke altid let at se hvad vej udviklingen går på forhånd. Det stiller store krav til agilitet i planlægningen, samtidig rejser det spørgsmål om hvor grænserne går for ens kerneforretning.

• Hvordan kan virksomheden få tilstrækkelig værdi ud af sine data, til at kunne udvikle løsninger og produkter, som både kan gavne virksomheden og de interne processer, og samtidig kan kommercialiseres til et skalerbart produkt eller direkte serviceløsning ud imod kunder og potentielle kunder? Hvad betyder det for CFO’en?
• Hvilke krav stilles til økonomifunktionen når man overvejer at justere, udvide eller ændre forretningsmodellen?
• Hvordan sikrer man at man er tro mod sin kerneforretning og ikke mister fokus for innovationens skyld?

09.45-10.45: I Pergolaen.

Gruppediskussion:

Fra økonomistyring til forretnings- og produktudvikling. Efter Mortens indlæg holder vi en gruppediskussion ud fra nedenstående spørgsmål, hvor vi håber I vil dele jeres erfaringer med at gå fra økonomistyring til forretningsudvikling og produktudvikling:

1. Hvilke interne processer skal optimeres eller automatiseres?
2. Hvordan bliver økonomifunktionen understøttende og ikke reaktiv?
3. Hvordan kan data hjælpe til med at finde mulighederne for at udvikle nye produkter/løsninger

10:45 – 11.00: I Pergolaen. Follow-up på gruppediskussionen og wrap up.

11.00 Tak for I dag. To-go sandwich.

back to

Partners