PROGRAMME

CFO Executive Forum DK

Venue:

Sølyst, Den Kongelige Skydebane

Emiliekildevej 2, 2930 Klampenborg

Date:

May 5th, 2020 from:

08:00 -15:00

09:00 - 09:40

TBA

Lars Joenstrup Dollerup

EVP & CFO at Hempel

10:10 - 10:50

TBA

Henrik Hvid

CFO at RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa)

11:20 - 12:00

TBA

Lars Troen Sørensen

CFO, VP Finance & IT at Danske Commodities

13:40 - 14:20

TBA

Thomas Brebøl Christensen

CFO at DLG Group