PROGRAMME

CFO Executive Forum Denmark

Venue:

Sølyst, Den Kongelige Skydebane

Emiliekildevej 2, 2930 Klampenborg

Date:

May 4th, 2021 from:

08:00 -15:00

Welcome speech by twoHundred & Moderator

Michael Krabbe

CFO at Bunker Holding

Thomas Brebøl Christensen

Group CFO at DLG

Business Intelligence, AI og Robotics and the data foundation beneath

Lars Troen Sørensen

CFO, VP Finance & IT at Danske Commodities