PROGRAMME

Webinar: Agile Marketing på Telenor

Venue:

Grand Hotel

Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm

Date:

Mar 31st, 2020 from:

09:00 - 10:30

Agile Marketing på Telenor

Linda Wetterborg

Tribe Lead, Sales & Marketing at Telenor

Agile marketing på Telenor – hur ett storbolag lyckades öka det digitala engagemanget med kunderna

Runt 2016-17 förtydligades och underströks ett par nya områden i Telenors övergripande strategi till följd av den ökande graden av digitalisering i samhället. Mer konkret handlade det om att bli ett datadrivet företag som kunde ”sy ihop” kundresan över alla kanaler genom en ökad grad av personalisering och ett viktigt verktyg i detta var även att börja jobba mer hypotes och testdrivet för en högre innovationsgrad.

Telenor Sverige fick då inse att man låg långt bak jämfört med konkurrenterna inom dessa områden eftersom man över tid prioriterat andra investeringar. Andelen digitalt engagemang med kunderna var lågt. Man hade föråldrad teknik, för få digitala specialister och en outsourcad modell för såväl marknadsföring som IT utveckling. Man såg en möjlighet att utnyttja ett ”late mover advantage” till att göra smarta teknikval och med hjälp av den samarbetskultur som råder i bolaget springa snabbare och om konkurrenterna. En stor förändringsprocess var nödvändig.

Linda kommer att gå igenom resultat och lärdomar i förändringsresan som ökat den digitala mognaden i Telenor. Förändringen vilar på 3 grundpelare:

• Verktyg: teknikinvesteringar inom Data & Analytics, BSS, Front-End, Adtech etc.
• Kompetens: insourcing av strategiska kompetenser samt digital upskilling
• Struktur: övergång från en mer traditionell, hierarkisk silo-organisation till en agil nätverksstruktur

Även om resan mot att bli mer kundorienterad pågått i drygt 2 år har Telenor en bra bit kvar – dock kan fina resultat redan skönjas:

• Organisationen är långt mer datadriven än tidigare
• Lärandet är centralt, A/B testning har gått från icke existerande till sporadiskt till 5 st ”always on”
• Ledtiden från idé till utveckling av kundgränssnittet på telenor.se och i appen har gått från 170 till 27 dagar bland annat eftersom IT har gått från att göra 1 release in månaden till 2 per vecka samt att andelen kodande vs. ”byråkrati/admin” ökat kraftigt

Debatt och gruppdiskussion:

1. Vad krävs av ledarskapet på alla nivåer för att göra en sådan här resa?
2. Hur kommer man igång rent konkret?
3. Vilka kompetenser har varit viktigast för förändringen och hur säkrar man upp dem?

Tack för i dag. Kim Funch, twoHundred & Adobe

Previous forums

Transformation, Innovation and Change Management at Maersk Tankers Prevent tomorrow’s threats in the digital landscape How the digital transformation at Novo Nordisk gives rise to new threats From data to Business Value Innovate to Survive! – Norway Innovate to Survive! – Sweden Innovate to Survive! – Denmark Supplier Collaboration in a decentralised organisation Consumer Experience and Customer Loyalty at Volvo Cars and Nordea ESG as a Business Enabler New Marketing Opportunities Post Covid-19 New Ways of Working post Covid and beyond Procurement excellence & strategy Business as (un)usual in Finance & IT Customer Loyalty at Stark Growth Strategy, M&A, Organizing and Business Culture at Nibe Towards a more sustainable and innovative Procurement Security as a Team Sport – Norway Security as a Team Sport – Sweden Security as a Team Sport – Denmark Boosting threat awareness through global training programs Crisis event management and Business continuity at FLSmidth CIO as proactive business enabler – COOP & Fujitsu Delivering value from insights in the modern marketing mix Digital and organizational transformation of Coop.dk Marketing Will a complex and vulnerable Supply Chain be the end of globalization? Pertinent branding and sustainability at Danfoss Managing Supply Chain risk and disruption Customer Experience Management at LEGO – How to get the most out of digitization without losing touch with the core business Customer Experience in challenging times The transformation of Danske Bank’s Procurement Digital and organizational transformation of Codan Marketing Webinar: Agile Marketing på Telenor From Cost based to Value based Supply Chain in Novo Nordisk – Centralization, Digitalization and Sustainability Digital & Cultural Transformation at Atlas Copco Transform and Modernize Your Business Purpose & Customer Experience Management at Rockwool Digital Transformation within Danfoss Cooling Digital & Cultural Transformation at Grundfos CFO’en som proaktiv Business Enabler Data & Analytics for Marketing in LEGO Global HR Transformation in Leo Pharma Cloud Strategies Digital & Cultural Transformation at Nilfisk Customer Experience across offline and online channels at Saint Gobain Enterprise Performance Management Digital Customer Journey at Grundfos AI – Hands On!